Ontwerp

Met de uitgangspunten die voortkomen uit het begingesprek wordt een schetsontwerp gemaakt. In overleg wordt deze langzaam maar zeker verder ontwikkeld tot een definitief ontwerp. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met uw specifieke wensen. Het schetsontwerp is er voor de initiatiefnemer maar ook als communicatiemiddel naar de welstandcommissie of de gemeente. Deze beoordeeld het plan op architectonische uitstraling, het bestemmingsplan en de inpassing in de omgeving. Als de initiatiefnemer, de welstand en de gemeente akkoord gaan met het schetsontwerp kan het plan verder uitgewerkt worden voor de aanvraag van de benodigde bouwvergunning.

© 2017 by Rias Jansen