Frontpage

Welkom op de website Laban B.V. Middels deze weg hopen we u een helder inzicht te  geven in onze werkzaamheden en hoe u gebruik kunt maken van onze diensten. 

De werkwijze van het kantoor kenmerkt zich door te zoeken naar een evenwicht tussen vormgeving, bruikbaarheid, materialisatie, de bouwkundige- en constructieve uitwerking en de financiële haalbaarheid van het doel. 

Als ingenieursbureau zijn wij zowel in de vrije sector als projectwoningbouw en de utiliteit-bedrijvenbouw actief. Ons kantoor kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines die benodigd zijn voor de verwezenlijking van een bouwwerk. Op deze manier zijn wij in staat op effectieve wijze tot een totaalplan te komen. 

In een totaalplan komen alle facetten aan bod. Denk hierbij aan het maken van een schetsontwerp; het uitwerken tot bestekniveau; het maken van constructieberekeningen; het maken van bouwfysische berekeningen; bouw- en milieuvergunningen aanvragen; het maken van begrotingen; budgetbewaking en prijsonderhandelingen; directievoering en toezicht tijdens de bouw.

Diensten

Begingesprek

Tijdens een begingesprek wordt u op de hoogte gesteld van geldende regelgeving die van toepassing is op het voorgenomen bouw- of verbouwplan. Het is van belang deze regelgeving op de juiste manier toe te passen om een gewenst eindresultaat te bereiken. 

Tijdens het eerste gesprek worden de uitgangspunten voor het schetsontwerp kenbaar gemaakt. Hierbij wordt gesproken over specifieke wensen zoals de bouwstijl, het materiaalgebruik, het budget en de indeling. Op basis van voorbeelden en advies proberen we dit proces zo goed mogelijk te ondersteunen. Zodra alle uitgangspunten helder zijn kan er begonnen worden met het schetsontwerp

Ontwerp

Met de uitgangspunten die voortkomen uit het begingesprek wordt een schetsontwerp gemaakt. In overleg wordt deze langzaam maar zeker verder ontwikkeld tot een definitief ontwerp. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met uw specifieke wensen. Het schetsontwerp is er voor de initiatiefnemer maar ook als communicatiemiddel naar de welstandcommissie of de gemeente. Deze beoordeeld het plan op architectonische uitstraling, het bestemmingsplan en de inpassing in de omgeving. Als de initiatiefnemer, de welstand en de gemeente akkoord gaan met het schetsontwerp kan het plan verder uitgewerkt worden voor de aanvraag van de benodigde bouwvergunning.

Omgevingsvergunning

Als het ontwerp is afgerond en de gemeente akkoord is met het plan kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Bij de nieuwbouw van een woning of een ander gebouw is dit een wettelijke verplichting. Bij elk type gebouw hoort een specifieke regelgeving waar het aan moet voldoen. Deze regelgeving dient omgezet te worden in tekenwerk. Denk hierbij aan gevels, plattegronden, doorsneden, funderingsplannen, constructieplattegronden, details en de situatie. Het tekenwerk wordt ondersteund door constructieve berekeningen (hout- staal en beton) en de bouwfysische berekeningen. Als alle stukken compleet zijn kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Aanbesteding & Toezicht

Al de berekeningen en het definitieve tekenwerk wordt aangevuld met een bestek. Dit is een contractstuk waar tekstueel alle eisen en wensen uiteen worden gezet. Het bestek en het tekenwerk worden in een aanbesteding opgestuurd naar verschillende aannemers. Dit gaat uiteraard in overleg. Na verloop van tijd komt er een inzicht in de begroting en planning van de verschillende aannemers en kan er een keuze gemaakt worden. Dit gaat op basis van de prijs en gesprekken tussen aannemer, initiatiefnemer en wij als kantoor. Om de gewenste kwaliteit te waarborgen kan er tijdens de bouw toezicht worden gehouden door ons kantoor.

Projecten – Particuliere woningbouw

Vrijstaande woning in de landelijke stijl te ‘s-Gravenpolder
Vrijstaande woning in de landelijke stijl te Heinkenszand
Vrijstaande woning te Westkapelle
Eigentijdse woning te Terneuzen
Vrijstaande woning te Domburg
Vrijstaande woning te Vlissingen
Vrijstaande notariswoning te Kapelle
Nieuwbouw vrijstaande woning te Terneuzen
Nieuwbouw moderne woning te Goes
Nieuwbouw notariswoning te Biezelinge
vrijstaande woning
Nieuwbouw vrijstaande woning te Kattendijke
Nieuwbouw vrijstaande woning te Loenen
Nieuwbouw vrijstaande woning te Kruiningen

Contact

    Klaproos 2
    Klaproos 2,
    4421 MB Kapelle
    Tel. 0113 343883